18/01/2021 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoan Châu đạo thượng

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 20:20

 

Phiên âm

Sổ thiên lịch lịch độ giao quynh
Lộ thán thôn đề bất nhẫn thinh
Tuế cửu hạn hoang dân cơ biểu
Sơn đa côn phỉ khách lưu đình
Tệ triền lao lạc dư không tứ
Hạ ấp lưu di thiểu kiến đinh
Chỉ hạnh cam lâm tuỳ xứ túc
Hữu thu thượng ký thử phương sinh

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Mấy ngày len lỏi nơi bờ cõi
Xóm thở đường than chẳng nỡ nghe
Bao tháng hạn khô người đói khổ
Núi nhiều trộm cướp khách thôn về
Trống trơ lều quán chợ xơ xác
Lưu lạc thôn đinh, làng vắng hoe
May được trận mưa lành tưới khắp
Mùa này dân chúng mới yên bề
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Hoan Châu đạo thượng