18/05/2021 16:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vạc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 18:26

 

Đừng trách con vạc
Sao mày ăn đêm?
Chao ôi đồng đất
Ban ngày như nêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Vạc