28/11/2022 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng sơn
登山

Tác giả: Lý Thiệp - 李涉

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 04:41

 

Nguyên tác

終日昏昏醉夢間,
忽聞春盡強登山,
因過竹院逢僧話,
又得浮生半日閒。

Phiên âm

Chung nhật hôn hôn tuý mộng gian,
Hốt văn xuân tận cưỡng đăng san.
Nhân qua Trúc viện phùng tăng thoại,
Hựu đắc phù sinh[1] bán nhật nhàn.

Dịch nghĩa

Cả ngày âm u trong mộng lẫn say
Bỗng nghe mùa xuân hết, gắng lên núi chơi
Nhân qua Viện trúc gặp nhà sư trò chuyện
Thế là được nhàn hạ nửa ngày ở cõi phù sinh

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Sớm tối mù mờ mộng lẫn say
Tiếc xuân, lên núi bạn cùng cây
Gặp sư Viện trúc vui trò chuyện
Nhàn chốn phù sinh được nửa ngày
[1] Cuộc đời bềnh bồng, trôi nổi (theo quan niệm của những người yếm thế).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thiệp » Đăng sơn