22/09/2020 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Từ tịch diểu
南徐夕眺

Tác giả: Tư Mã Trát - 司馬紮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 21:23

 

Nguyên tác

行吟向暮天,
何處不淒然。
岸影幾家柳,
笛聲何處船。
樓分瓜步月,
鳥入秣陵煙。
故里無人到,
鄉書誰為傳。

Phiên âm

Hành ngâm hướng mộ thiên,
Hà xứ bất thê nhiên.
Ngạn ảnh kỷ gia liễu,
Địch thanh hà xứ thuyền.
Lâu phân Qua Bộ[1] nguyệt,
Điểu nhập Mạt Lăng[2] yên.
Cố lý vô nhân đáo,
Hương thư thuỳ vi truyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi về phía trời chiều ngâm vọng
Xứ nào không lạnh lẽo thê lương
Liễu nhà ai bên bờ soi bóng
Thuyền đâu đây điệu sáo buồn thương
Lầu sáng rỡ dưới trăng Qua Bộ
Cây Mạt Lăng chim hút khói sương
Làng quê cũ không người tìm đến
Ai chuyển dùm thư tới cố hương
Nam Từ tức Từ Châu, nay là Trấn Giang, Giang Tô.

[1] Tên đất, tên núi, ở đông nam Lục Hợp, Giang Tô, còn có tên là Qua Phụ sơn 瓜埠山 hoặc Đào Diệp sơn 桃葉山. Tương truyền xưa người đất Ngô thường đem dưa đến bán ở bến sông, nên vùng này được gọi là Qua Bộ. Thơ Lục Du: "Ảm ảm giang vân Qua Bộ vũ, Tiêu tiêu mộc diệp Thạch Thành thu" 黯黯江雲瓜步雨,蕭蕭木葉石城秋.
[2] Tức Nam Kinh ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Trát » Nam Từ tịch diểu