18/01/2021 00:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn phủ viện Hà đại nhân chi Lạng Bằng tân thăng
餞撫院何大人之諒平新升

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2016 21:11

 

Nguyên tác

安轄三年卓政聲,
北藩重此壯長城。
重關天霽新秋色,
一路人迎舊福星。
春腳正回青峒碧,
堂陰偏印月湖清。
穎川百姓休遮馬,
邊閫尤懸國重輕。

Phiên âm

An hạt tam niên trác chính thanh,
Bắc phiên trùng thử tráng trường thành.
Trùng quan thiên tễ tân thu sắc,
Nhất lộ nhân nghênh cựu phúc tinh.
Xuân cước chính hồi Thanh động bích,
Đường âm thiên ấn Nguyệt hồ thanh.
Dĩnh Xuyên bách tính hưu già mã,
Biên khổn vưu huyền quốc trọng khinh.

Dịch nghĩa

Ba năm ở hạt Hưng Yên, tiếng tăm chính sự lừng lẫy
Lần này lại lên vùng phiên trấn phía bắc làm vững mạnh trường thành
Ngàn trùng quan ải trong tiết trời quang quẻ của sắc mùa thu mới
Suốt con đường đầy người đón ngôi sao phúc cũ
Cuối xuân đúng là lúc màu xanh trở về trên động Thanh
Bóng cây cam đường in nghiêng trời trên mặt nước trong của hồ Nguyệt
Trăm họ Dĩnh Xuyên chớ cản chân ngựa
Nơi biên khổn mọi việc đều quan hệ đến vận mệnh đất nước

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Ba năm chính tích nổi thanh danh
Cõi Bắc hai phen giữ ải thành
Quan tái trời quang thu sắc mới
Chật đường người đón vị ân tinh
Sắc xuân nồng đượm động Thanh biếc
Cây cổ soi nghiêng hồ Nguyệt xanh
Trăm họ Dĩnh Xuyên đừng giữ ngựa
Biên cương hệ trọng nước yên bình
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn phủ viện Hà đại nhân chi Lạng Bằng tân thăng