27/11/2021 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng trống

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2011 17:40

 

Tiếng trống vang rền
Giục chân trẻ nhỏ
Giờ học đừng quên
Trống luôn nhắc nhở

Nếu ai đi muộn
Trống buồn lặng thinh
Và nghe tiếng trống
Vang trong ngực mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Tiếng trống