29/06/2022 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm cảnh Chí Linh

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 27/10/2015 12:36

 

Chí Linh ước hẹn bao nay
Đò ngang mưa trút Kinh Thầy qua sông
Vỗ bờ sóng đổ mênh mông
Hợp dòng nước lũ ba sông ngập bờ
Kính thầy đền lập non cao
Học trò vì nghĩa làm mưa cứu đời
Rượu đời Tiểu Ẩn[1] nhớ ai
Hiên Đền vẫn nhớ dấu người chính nhân[2].
Chí Linh là huyện thuộc Hải Dương.

[1] Tên hiệu của Chu Văn An khi lui về ở ẩn, dạy học tại Chí Linh.
[2] Trên hoành phi trong đền thờ Chu Văn An có chữ “Chính trực lập triều”, ý là người chính trực trong triều đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Thăm cảnh Chí Linh