09/08/2022 12:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giẫy cỏ

Tác giả: Chu Ngạn Thư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 11:30

 

xế trưa
giẫy cỏ sau vườn
mới hay
cỏ mọc
đã vươn bằng người

cỏ vây quanh
lão đười ươi
mà ta đã cõng
một thời thanh niên

cỏ dầy
đến nỗi kinh thiên!
dẫu thiên kinh
tụng
ưu phiền khó tan

xế trưa
giẫy cỏ một hàng
xanh um đôi đám
than rằng:
- "cỏ chi?!"
Nguồn: Thơ lục bát 1973-2009, tác giả tự xuất bản, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Ngạn Thư » Giẫy cỏ