07/03/2021 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu này

Tác giả: Phạm Thái Sơn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 10/09/2008 02:55

 

Chẳng còn gì để nói
Mùa Trung Thu năm này
Một mùa Trung Thu cuối
Người vẫn còn đâu đây.

Lòng vàng như lá úa
Rơi dưới gốc cây gầy
Tình sầu điên vạn thưở
Trăng vỡ nát đêm nay

Trước mặt tờ giấy trắng
Thương cho kẻ làm thơ
Bao vết thù chát đắng
Quất vào tim bây giờ.

Một mùa Trung Thu khóc
Mùa Trung Thu trăng mờ
Một mùa trung thu khóc
Thương cho kẻ làm thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái Sơn » Thu này