19/01/2022 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu chầm chậm

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:34

 

Mùa thu chầm chậm ngoài tay với
Em bước ra đi ngày bỗng chiều
Trời xanh phía ấy xanh vô định
Mây tiễn đưa mây lặng lẽ nhiều
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Mùa thu chầm chậm