22/10/2021 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sinh
Auferstehung

Tác giả: Karl Lubomirski

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2014 14:52

 

Nguyên tác

Soer Staub
Ich reconnaius Sie?

Bản dịch của Quang Chiến

Người anh em cát bụi
Còn nhận ra tôi không?
Nguồn: Ánh sáng và tro tàn (tuyển thơ), Karl  Lubomirski, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Karl Lubomirski » Phục sinh