17/01/2022 13:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt - Đăng thành vãn vọng
西江月-登城晚望

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 25/01/2017 15:31

 

Nguyên tác

草市人歸日落,
荒城風急鴉翻。
獨攜尊酒上高寒。
縹緲雲橫楚觀。

柳外半篙綠水,
煙中數筆青山。
天涯流落歲將殘。
望斷故園心眼。

Phiên âm

Thảo thị nhân quy nhật lạc,
Hoang thành phong cấp nha phiền.
Độc huề tôn tửu thượng cao hàn,
Phiếu diểu vân hoành Sở quán.

Liễu ngoại bán cao lục thuỷ,
Yên trung sổ bút thanh san.
Thiên nhai lưu lạc tuế tương tàn,
Vọng đoạn cố viên tâm nhãn.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chợ cỏ người về nắng tắt,
Thành hoang gió gấp chim nhanh.
Một mình mang rượu tới lâu thành,
Thăm thẳm mây giăng quán Sở.

Ngoài liễu nửa sào nước biếc,
Trong mây mấy nét non xanh.
Chân trời lưu lạc sắp qua năm,
Đứt mắt vườn xưa chẳng thấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tây giang nguyệt - Đăng thành vãn vọng