31/05/2023 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có nhờ nhắn hộ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 06/04/2021 07:59

 

Yêu ai mà không dám nói,
ba năm hết đến nơi rồi.
Phượng hồng sân trường như hỏi,
có nhờ nhắn hộ giùm ai?
Thanh Hoá 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Có nhờ nhắn hộ