05/08/2020 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Bình tham tướng thiết yến, đương tịch sách ngâm, tức ứng khâu vân

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 08/04/2017 23:25

 

Phiên âm

Ân nhã uông hàm nhất phiến tâm
Trân hào hương trở tiết ân thâm
Khoan y bi phát nhân (thiếu hai chữ)
Hoạ sướng do năng biện cổ cầm

Dịch nghĩa

Một tấm lòng nồng hậu chân thành
Lại thêm các món trân hào mỹ vị
Không kịp gióc tóc buộc áo
Đã hoạ thơ rất hay mà cũng giỏi bàn luận về nhạc cổ

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nồng hậu, chân thành, thoả ước mong
Sơn hào hải vị món ăn ngon
Tóc chưa kịp gióc, chưa cài áo
Xướng hoạ, luận bàn nhạc cổ nhân
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Thái Bình tham tướng thiết yến, đương tịch sách ngâm, tức ứng khâu vân