18/01/2022 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 3
雜詩其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:41

 

Nguyên tác

關西邊餉萬千千,
挑盡江津幾樣船。
商賈自知逾手樂,
两軍戰士臥嵐煙。

Phiên âm

Quan tây biên hướng vạn thiên thiên,
Khiêu tận giang tân kỷ dạng thuyền.
Thương cổ tự tri du thủ lạc,
Lưỡng quân chiến sĩ ngoạ lam yên.

Dịch nghĩa

Lương thực vận ra biên ải phía tây kể hàng ngàn vạn,
Bắt hết các hạng thuyền ở bên sông để chuyên chở.
Bọn lái buôn được cái thú “ngồi rồi”,
Còn chiến sĩ hai quân thì lăn lóc nơi lam chướng mù mịt.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Vận lương ngàn vạn tới tây biên,
Bắt hết ven sông mọi loại thuyền.
Thương lái được phen chơi thoải mái,
Hai quân chiến sĩ đẫm sương đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tạp thi kỳ 3