17/08/2022 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát của riêng em

Tác giả: Nghiêm Thị Hằng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 28/05/2009 07:06

 

Chiều ấy trên cao nguyên
Tôi nghe lời em hát
Lang thang mây Đà Lạt
Bâng khuâng chiều Di Linh.

Bài hát sao vô tình
Để cho lòng tôi nhớ
Tình ca người trồng cỏ
Để cho lòng tôi yêu.

Tìm em đi suốt chiều
Nam Ban về Đà Lạt
Tìm em theo câu hát
Mây chiều bay lang thang.

Tôi yêu sao câu hát
Có sắc màu cỏ xanh
Bài hát sau chiến tranh
Tình ca người trồng cỏ

Bài hát của riêng em
Cớ sao lòng tôi nhớ
Cớ sao lòng tôi yêu ...
Nguồn: Bài hát xanh, NXB Giáo dục, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Thị Hằng » Bài hát của riêng em