20/01/2022 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cưu mộc 3
樛木 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:27

 

Nguyên tác

南有樛木、
葛藟縈之。
樂只君子、
福履成之。

Phiên âm

Nam hữu cưu mộc,
Cát luỹ oanh chi.
Lạc chỉ quân tử!
Phúc lý thành chi.

Dịch nghĩa

Núi nam có cây sà,
Dây sắn dây bìm quấn đeo lên.
Vui mừng thay bà Hậu phi!
Phúc lộc được tựu thành nơi bà.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi phía nam có cây cưu mộc,
Sắn với bìm đùm bọc quấn vào.
Vui mừng quân tử xiết bao!
Chúc người phúc lộc được mau tựu thành.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- oanh: xoay quấn.
- thành: thành tựu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cưu mộc 3