07/10/2022 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt điệu khúc kỳ 1
别調曲其一

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 21:03

 

Nguyên tác

家住鄴城門向西,
青樓上與鄴城齊。
郎行好記門前柳,
春夢南來路不迷。

Phiên âm

Gia trú Nghiệp Thành môn hướng tê,
Thanh lâu thượng dữ Nghiệp Thành tề.
Lang hành hảo ký môn tiền liễu,
Xuân mộng nam lai lộ bất mê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghiệp Thành nhà cửa hướng tây,
Thành kia so với lầu nầy tương đương.
Chàng đi nhớ liễu sân vườn,
Đêm xuân mộng khỏi lạc đường về nam.
Biệt điệu là điệu khúc có phong cách riêng của từng người, chẳng hạng từ tập của Lưu Khắc Trang 劉剋莊 được gọi là Hậu thôn biệt điệu 後村別調.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Biệt điệu khúc kỳ 1