02/07/2020 22:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

***
***

Tác giả: Basavanna - ಬಸವಣ್ಣ

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2011 03:42

 

Nguyên tác

ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯಾ
ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯಾ
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಕೇಳಯ್ಯಾ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ,

Bản dịch của Phan Thu Hiền

Người giàu dựng đền đài cho Shiva. Còn tôi, một người nghèo khổ, tôi biết làm gì
Chân tôi làm hàng cột. Thân thể xây mộ lăng. Đầu dựng lên vòm mái bằng vàng
Hãy lắng nghe, ôi Đức Chúa Trời những dòng sông hội tụ
Cái bất động rồi sẽ đổ nát
Nhưng cái sống động thì còn mãi muôn đời
Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Basavanna » ***