22/05/2022 06:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nếu giấc mơ là cuộc sống
Ha álom ez élet

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2020 21:14

 

Nguyên tác

Ha álom ez élet: mért nem jön az óra,
Mely fölébresszen egy boldogabb valóra?
Mért hogy ennyi rémes, gyötrő álomlátás
Eszméletre nem hoz, csattogás, villámlás?

S ha élet ez álom: miért oly zsibbatag?
Kimerült, kifáradt, egykedvű, sivatag?
Bánatból, örömből az örömrész hol van?
Tűrést a cselekvés mért nem váltja sorban?

Ne nevezd halálnak, mert hazugság lenne:
Nincs a nyugalomnak boldogsága benne;
Kínja vonaglásban adja jelenségét,
S bár reménye nincsen, megmaradt a kétség.
Volna hát legalább a fájdalom élénk,
Hogy érezve kínját, ez érzésben élnénk...

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Nếu giấc mơ là cuộc sống sao chẳng xảy ra đi
Đánh thức mọi người sống tốt hơn gấp bội
Để mộng mơ bao khổ đau, sợ hãi
Sấm sét làm thức tỉnh hồn ta?

Sao cuộc sống này một giấc mơ tái tê?
Sức kiệt, lực cùng cô đơn trống rỗng?
Lấy vui từ buồn, vui ở đâu để sống?
Hành động tiếp theo chịu đựng biết bao lần

Hạnh phúc ư, đừng gọi thế cho buồn
Không có hạnh phúc nào trong yên tĩnh
Chỉ có hoài nghi dù không còn hy vọng
Ít nhất nỗi đau làm ta mạnh mẽ thêm
Khoảng 1849-50
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Nếu giấc mơ là cuộc sống