11/08/2022 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyên bố tình yêu
Liebeserklärung

Tác giả: Friedrich Nietzsche

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2010 20:18

 

Nguyên tác

Oh Wunder! Fliegt er noch?
Er steigt empor, uns seine Flügel ruhn?
Was hebt und trägt ihn doch?
Was ist ihm Ziel und Zug und Zügel nun?

Gleich Stern und Ewigkeit
Lebt er in Höhn jetzt, die das Leben flieht,
Mitleidig selbst dem Neid -:
Und hoch flog, wer ihn auch nur schweben sieht!

Oh Vogel Albatross!
Zur Höhe treibt's mit ew'gem Triebe mich.
Ich dachte dein: da floss
Mir Thrän' um Thräne, - ja, ich liebe dich!

Bản dịch của Thế Phong

Huyền diệu bao nhiêu em bay lên
Em bay lên mãi cánh không ngừng
Ai đưa em lại, ai dạy dỗ?
Bay theo gió thổi rồi ngừng đâu?

Bất diệt như em chỉ có sao
Sống trên cao vút giống ai nào?
Không còn thương xót và thèm muốn
Sống ở trên cao, sống vút cao

Hải điểu, ta nhắn loài hải điểu
Cánh bay thèm muốn cao thinh không
Đẩy ta theo với cùng đi nhé
- Dù lệ rơi hoài ta vẫn ưng
Nguồn: Friedrich Nietzsche - Triết nhân và thi nhân, NXB Lao Động, 2009.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Friedrich Nietzsche » Tuyên bố tình yêu