03/02/2023 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuất hoa rồi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/12/2019 10:04

 

Sương khuya phủ bóng gió hồn tôi
Nửa ảnh hình bay mộng có đôi
Với nửa em xuân vầng trăng nõn
Không ngờ đứng dậy khuất hoa rồi.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Khuất hoa rồi