23/06/2021 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Tý hạ đề Việt Hải đình, bộ đình chủ Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai nguyên vận
丙子夏題越海亭步亭主肇豐太守何少齋原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 15:51

 

Nguyên tác

一簇涼亭伴海濱,
風流地主是誰人。
欲窮眼界難為水,
纔放心官易洗塵。
鳥向蓬山應有路,
花開桃洞總宜春。
神州親友如相訪,
不似當年客避秦。

Phiên âm

Nhất thốc lương đình bạn hải tân,
Phong lưu địa chủ thị thuỳ nhân.
Dục cùng nhãn giới nan vi thuỷ,
Tài phóng tâm quan dị tẩy trần.
Điểu hướng Bồng sơn[1] ưng hữu lộ,
Hoa khai đào động tổng nghi xuân.
Thần châu[2] thân hữu như tương phóng,
Bất tự đương niên khách tị Tần[3].

Dịch nghĩa

Vài gian nhà hóng mát bên cạnh bờ biển
Muốn hỏi ông chủ phong lưu đấy là ai
Nhìn hết tầm mắt thấy đều là nước mênh mông
Mới yên lòng để dễ tu thân rửa sạch bụi trần
Chim bay về hướng núi Bồng, chắc phải có lối
Hoa nở bên động hoa đào thật hợp với mùa xuân
Bạn bè thân thích ở Kinh đô Huế nếu đến viếng thăm
Rằng: Không giống như khách năm xưa lánh nạn Tần

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vài gian hóng mát biển bờ gần
Hỏi kẻ phong lưu phải chủ nhân
Muốn ngắm ngàn mây lai láng nước
Để yên tâm trí dễ tu thân
Chim hướng non Bồng bay theo lối
Hoa chốn hang đào nở đón xuân
Nếu ở kinh đô ai đến viếng
Không như năm cũ khách xa Tần
Bính Tý tức năm 1936.

[1] Núi Bồng Lai, tương truyền là núi có tiên ở trên biển cả. Ở đây chỉ chỗ ở của tiên.
[2] Chỉ Kinh đô Huế.
[3] Kẻ lánh nạn nhà Tần, đi tìm nơi sống lý tưởng. Lấy ý trong bài "Ðào hoa nguyên ký" 桃花源記 của Ðào Tiềm 陶潛, miêu tả đời Tần tàn bạo, có người vào nơi nguồn hoa đào ở, không tiếp xúc với bên ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bính Tý hạ đề Việt Hải đình, bộ đình chủ Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai nguyên vận