21/10/2021 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khai song
開窗

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:55

 

Nguyên tác

門前煙景近如何,
閒日開窗生意多。
六月培風鵬徙地,
一庭積雨蟻移窩。
青氈舊物苦珍惜,
白髮雄心空咄嗟。
再病尚須調攝力,
不知秋思到誰家。

Phiên âm

Môn tiền yên cảnh cận như hà?
Nhàn nhật khai song sinh ý đa.
Lục nguyệt bồi phong bằng tỷ địa[1],
Nhất đình tích vũ nghĩ di oa.
Thanh chiên[2] cựu vật khổ trân tích,
Bạch phát hùng tâm không đốt ta[3].
Tái bệnh thượng tu điều nhiếp lực,
Bất tri thu tứ đáo thuỳ gia?

Dịch nghĩa

Phong cảnh trước nhà, nay như thế nào rồi?
Nhàn rỗi, mở cửa sổ ra xem, thấy mọi vật vẫn vui tươi.
Chim bằng cưỡi gió bay luồn sáu tháng không nghỉ,
Sân đọng nước mưa kiến dời tổ đi.
Có chiếc nệm xanh là vật cũ, khư khư giữa mãi,
Tóc bạc rồi, có hùng tâm cũng ngồi than thở suông mà thôi.
Bệnh trở lại, phải lo điều dưỡng,
Không biết thu đến nhà ai?

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Trước nhà phong cảnh hiện nay sao?
Mở cửa nhìn xem sinh ý nhiều.
Sáu tháng gió đưa bằng đổi chỗ
Một sân mưa đọng kiến bò cao.
Nệm xanh vật cũ lo gìn giữ,
Tóc bạc lòng hăng luống ngẹn ngào.
Còn bệnh hãy nên lo chạy chữa,
Chẳng hay thu tứ đến nhà nào?
[1] Dẫn tích sách Trang Tử viết chim bằng bay qua biển Nam làm sóng nước nổi lên ba ngàn dặm, nương gió mà bay lên cao chín vạn dặm, bay sáu tháng mới nghỉ.
[2] Đời Tấn, Vương Hiến Chi thấy trộm vào nhà lấy đồ. Ông ung dung bảo tên trộm: "Lấy gì thì lấy, riêng cái nệm xanh là vật cũ của nhà ta, nên bỏ lại trả ta."
[3] Đời Tấn, Ân Hạo làm quan bị truất, cả ngày cứ lấy tay viết lên không 4 chữ "đốt đốt quái sự" (chà chà sự lạ). Ý tác giả muốn tỏ lòng mình sẵn mối hùng tâm mà bạc đầu không thành sự nghiệp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Khai song