13/08/2022 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân nhị thủ kỳ 1
巴西驛亭觀江漲,呈竇十五使君其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 02:41

 

Nguyên tác

轉驚波作怒,
即恐岸隨流。
賴有杯中物,
還同海上鷗。
關心小剡縣,
傍眼見揚州。
為接情人飲,
朝來減半愁。

Phiên âm

Chuyển kinh ba tác nộ,
Tức khủng ngạn tuỳ lưu.
Lại hữu bôi trung vật,
Hoàn đồng hải thượng âu.
Quan tâm tiểu Diệm huyện,
Bàng nhãn kiến Dương Châu.
Vị tiếp tình nhân ẩm,
Triêu lai giảm phiến sầu.

Dịch nghĩa

Cứ di chuyển thì ớn sóng nổi giận,
Dừng lại thì ngại bờ trôi theo dòng.
Nhờ có cái thứ trong chén,
Mà cùng nổi trên biển như đàn chim âu.
Nếu để ý đến thì thấy huyện Diệm nhỏ xíu,
Khi liếc mắt nhìn lại thấy rõ được Dương Châu.
Nhờ tiếp rượu với người bạn thân,
Mà khi chiều đến, lòng sầu giảm bớt.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đi, sợ sóng nổi giận,
Nghỉ, ngại bờ theo dòng.
Nhờ có cái trong chén,
Trên biển, với âu cùng.
Chú ý Diệm huyện bé,
Liếc ngang Dương châu trông.
Vì người thân chăm chuốc,
Chiều tới buồn vơi lòng.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ba Tây dịch đình quan giang trướng, trình Đậu thập ngũ sứ quân nhị thủ kỳ 1