20/09/2020 14:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thường Bình trạm cảm ngâm
常平站感吟

Tác giả: Tưởng Giới Thạch - 蔣介石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 16/10/2016 00:19

 

Nguyên tác

親率三千子弟兵,
鴟鴞未靖此東征。
艱難革命成孤憤,
揮劍長空涕淚横。

Phiên âm

Thân suất tam thiên tử đệ binh,
Si hào vị tĩnh thử đông chinh.
Gian nan cách mệnh thành cô phẫn,
Huy kiếm trường không thế lệ hoành.

Bản dịch của Nam Long

Đông chinh, tử đệ ba ngàn người,
Bởi lũ cáo cầy loạn chửa thôi.
Kách mệnh khó khăn, riêng phẫn uất,
Xanh kia trỏ kiếm lệ khôn nguôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tưởng Giới Thạch » Thường Bình trạm cảm ngâm