28/11/2021 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn trận
鴈陣

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2011 06:27

 

Nguyên tác

摶上遙空作陣飛,
行行斜整重相依。
乍從塞外雲邊度,
又向沙前月下圍。
逐暖春風初北返,
衝寒秋浦更南歸。
羡渠不是兵家客,
消得兵家說是非。

Phiên âm

Đoàn thượng dao không tác trận phi,
Hành hành tà chỉnh trọng tương y.
Sạ tòng tái ngoại vân biên độ,
Hựu hướng sa tiền nguyệt hạ vi.
Trục noãn xuân phong sơ bắc phản,
Xung hàn thu phố cánh nam quy.
Tiện cừ bất thị binh gia khách,
Tiêu đắc binh gia thuyết thị phi.

Dịch nghĩa

Vút thẳng lên xa tít tầng không bay thành hàng như bày trận
Hàng hàng chỉnh tề theo nhau bay chếch chếch
Vừa mới vượt qua mây bên ngoài cửa ải
Lại đã quây quần dưới trăng trước bãi cát
Theo khí ấm, có gió xuân mới trở về bắc
Xông vào lạnh, ở bến thu lại bay xuống nam
Khen ngươi không phải là khách nhà binh
Mà được nhà binh nói chuyện đúng sai

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Bầy trận trên không khéo thật là
Chỉnh tề hàng lối bóng tà tà
Bên mây vượt thấu ngoài biên ải
Dưới nguyệt vòng quanh trước bãi xa
Lại bắc xuân sang vừa gió ấm
Về nam thu tới thoạt sương pha
Khen mi không phải nhà quân sự
Mà lẽ dùng binh cũng hiểu qua
Nguồn:
1. Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB Văn học, 2007
2. Sái Thuận - Nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty Văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Nhạn trận