29/06/2022 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn
친구

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2011 19:22

 

Nguyên tác

내 오랜 아픔을 그가 몽땅 지고 갔다
양귀비꽃봉오리 입 다문 채

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Anh ra đi trước
Mang theo tất cả nỗi đau buồn không nguôi của tôi
Im lặng như đoá hoa anh túc trắng ngày hè, mím chặt
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Bạn