21/05/2024 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 7
夔州歌十絕句其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 10:23

 

Nguyên tác

蜀麻吳鹽自古通,
萬斛之舟行若風。
長年三老長歌裏,
白晝攤錢高浪中。

Phiên âm

Thục ma, Ngô diêm tự cổ thông,
Vạn hộc chi chu hành nhược phong.
Trưởng niên tam lão trường ca lý,
Bạch trú than tiền[1] cao lãng trung.

Dịch nghĩa

Sợi dây gai vào xứ Thục với muối ra vùng Ngô từ xưa trao đổi nhau,
Thuyền cỡ trăm hộc trôi theo gió nhẹ.
Ông chèo, chú lái qua tiếng ca,
Ban ngày đánh đáo trong vùng sóng lớn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Gai Thục, muối Ngô xưa trao đổi,
Thuyền lớn vạn hộc, theo gió nổi.
Ông chèo, chú lái cao giọng ca,
Ban ngày đánh bạc, sóng lớn trổi.
(Năm 766)

[1] Dân buôn bán dùng tiền thảy xuống đất để ăn thua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 7