06/12/2021 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách dạ văn bố cốc
客夜聞布谷

Tác giả: Đàm Nguyên Xuân - 譚元春

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 15:49

 

Nguyên tác

百鳥宵正寂,
鳴蛙窗未起。
布谷何處啼,
關我鄉園喜。
昨得湖田信,
新雨潤一指。
日者諒已耕,
田事皆經始。
莫我出門來,
事事後鄉里。
賴有此聲切,
或入家人耳。

Phiên âm

Bách điểu tiêu chính tịch,
Minh oa song vị khởi.
Bố cốc hà xứ đề,
Quan ngã hương viên hỷ.
Tạc đắc hồ điền tín,
Tân vũ nhuận nhất chỉ.
Nhật giả lượng dĩ canh,
Điền sự giai kinh thuỷ.
Mạc[1] ngã xuất môn lai,
Sự sự hậu hương lý.
Lại hữu thử thanh thiết,
Hoặc nhập gia nhân nhĩ.

Dịch nghĩa

Đêm tiếng chim đều ắng lặng
Tiếng ếch bên song cũng chưa nổi
Tiếng cuốc vọng từ đâu đến
Như tiếng vui của làng quê
Hôm nọ nhận được tin quê
Biết là có mưa mới một ngón tay
Mấy hôm nay chắc đã cày cấy
Việc đồng áng đã bắt đầu
Chiều ta ra khỏi cửa
Việc gì cũng biết sau làng xóm
Nhờ những tiếng thân thiết này
Hoặc đến tai người nhà

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đêm, các chim im ắng
Tiếng ếch chưa bên song
Tiếng cuốc từ đâu vẳng
Tiếng làng quê vui mừng
Nhận tin quê hôm nọ
Ngón tay mưa nước đồng
Chắc ngày này cày cấy
Bắt đầu việc nhà nông
Chiều ta ra khỏi của
Việc việc sau xóm làng
Nhờ tiếng này thân thiết
Hoặc đến tai nhà chăng
[1] Ở đây dùng như chữ “mộ”, là buổi chiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Nguyên Xuân » Khách dạ văn bố cốc