05/08/2020 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:06

 

Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng,
Nhánh tùng tươi không đậu, đậu nhánh mai tàn làm chi.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm nghĩ giận con phụng hoàng