01/10/2020 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Bạch Nha

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 02:55

 

Một chốn kiền khôn một chốn xuân,
Đã dành phong cảnh thú thanh tân.
Quanh co nước biếc doành[1] muôn khảm[2],
Chồng chập non xanh đá mấy lần.
Quét bụi trần không một sở[3],
Xui lòng khách hứng mười phân.
Nhàn nào đấng thánh xem ngày trước,
Biết được hư không máy có thần.

Động Bạch Nha: Ở xã Trị Nội, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), phía tả núi Thần Phù. Trong động có chùa và một tòa tượng Phật, có bia đá dài một trượng 6 thước và khắc một chữ "Phật" to. Lê Quí Đôn nói là chữ vua Thánh Tông (1054 - 1071) triều Lí. Trong động lại có rất nhiều dơi, nên tục gọi là Hang Dơi (Đại Nam nhất thống chí). Cũng có bản ghi là "Bạch ác động", (ác hay nha đều có nghĩa là con quạ).
[1] Dòng.
[2] Khoảnh.
[3] Vật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Động Bạch Nha