31/03/2023 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Uyển khê quán
題宛溪館

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2014 16:04

 

Nguyên tác

吾憐宛溪好,
百尺照心明。
何謝新安水,
千尋見低清。
白沙留月色,
綠竹助秋聲。
卻笑巖湍上,
於今獨擅名。

Phiên âm

Ngô liên Uyển Khê hảo,
Bách xích chiếu tâm minh.
Hà tạ Tân An[1] thuỷ,
Thiên tầm kiến đê thanh.
Bạch sa lưu nguyệt sắc,
Lục trúc trợ thu thanh.
Khước tiếu nham thoan thượng,
Ư kim độc thiện danh.

Dịch nghĩa

Ta thích sông Uyển Khê lắm,
Vì nắng có thể chiếu xuống cả trăm thước nước trong.
Tạ từ sông Tân An,
Đáy nước trong ngàn tầm vẫn thấy được.
Cát trắng như còn giữ lại màu trăng,
Trúc xanh vi vu như giúp cho tiếng thu.
Buồn cười cho nhiều dòng nước chảy xiết từ núi xuống,
Bây giờ chỉ một mình mi được mang tên.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta yêu thích Uyển Khê lắm lắm
Chiếu cả trăm thước nắng xuống sâu
Tân An cũng chuộng biết bao
Nước trong ngàn nhận đáy sâu thấy rồi
Bãi cát trắng như hồi trăng chiếu
Tiếng tre xanh tựa điệu nhạc thu
Cuời dòng nước xiết thủa xưa
Ngày nay tên đặt cho vừa lòng dân
Uyển Khê bắt nguồn từ núi Dịch ở đông nam huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy, chảy vào hồ Vu rồi nhập vào Trường Giang.

[1] Tên nhánh sông, phát nguyên từ núi Hoàng, huyện Hấp, tỉnh An Huy, nhập vào sông Chiết để vào Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đề Uyển khê quán