12/08/2020 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố anh dưới âm phủ có mấy vua

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 17:41

 

Đố anh dưới âm phủ có mấy vua,
Trên trần gian có chợ, bán mua mấy người?
- Dưới âm phủ có một ông vua,
Trên trần có chợ, bán mua hai người.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố anh dưới âm phủ có mấy vua