26/09/2022 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Dư Can cổ huyện thành
登余干古縣城

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2014 08:59

 

Nguyên tác

孤城上與白雲齊,
萬古荒涼楚水西。
官舍已經秋草沒,
女牆猶在夜烏啼。
平沙渺渺迷人遠,
落日亭亭向客低。
飛鳥不知陵谷變,
朝來暮去弋陽溪。

Phiên âm

Cô thành thượng dữ bạch vân tề,
Vạn cổ hoang lương Sở thuỷ[1] tê (tây).
Quan xá dĩ kinh thu thảo một,
Nữ tường do tại dạ ô đề.
Bình sa diểu diểu mê nhân viễn,
Lạc nhật đình đình hướng khách đê.
Phi điểu bất tri lăng cốc biến[2],
Triêu lai mộ khứ dặc dương khê.

Dịch nghĩa

Cái thành chơ vơ này, lầu cao gần tới mây trắng,
Nằm bên bờ tây sông Sở cũ, bỏ hoang đã nhiều năm.
Chỗ quan huyện ở nay chìm trong cỏ thu dại,
Tường bao quanh thành là chỗ cho quạ về ngủ.
Bãi hoang bát ngát làm khách xem mê mải,
Mặt trời chiều to lớn lặn dần trước mặt khách.
Chim bay không biết cảnh tang thưong biến đồi,
Vẫn cứ sáng tới chiều về nẻo suối tối om.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành chơ vơ lầu ngang mây trắng
Tây Sở giang bỏ vắng nhiều năm
Nhà quan cỏ mọc ngút ngàn
Tường bao là chỗ quạ an giấc nồng
Bãi bao la khách trông mê mải
Mặt trời chiều chậm rãi lặn dần
Chim không biết cảnh thương tâm
Sáng đi kiếm sống, chiều lam bay về
Dư Can nay là huyện cùng tên thuộc tỉnh Giang Tây. Tác giả làm bài này khoảng năm 761 khi bị biếm trích đi Phan châu đã mãn hạn, trên đường trở về kinh đô, nhân lên thăm cổ thành của huyện này.

[1] Tức khúc sông Trường Giang chảy qua Giang Tây, xưa thuộc nước Sở thời Chiến Quốc.
[2] Ý chỉ vạn vật biến đổi không ngừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Đăng Dư Can cổ huyện thành