14/08/2022 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghịch lý chiều

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2017 08:13

 

Em bảo: chiều em không lại
ngày mai anh được tự do...
Ôi chưa bao giờ tôi thấy
Tự do buồn đến thế này
1990

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Nghịch lý chiều