04/03/2021 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Thù chương
文殊章

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2017 07:12

 

Nguyên tác

妄認心身受苦輪,
都緣不識天眞佛。
欲知法行最初因,
空本無花天一月。

Phiên âm

Vọng nhận tâm thân thụ khổ luân,
Đô duyên bất thức thiên chân phật.
Dục tri pháp hạnh tối sơ nhân,
Không bản vô hoa thiên nhất nguyệt.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Nhầm tưởng thân tâm chịu khổ nàn,
Đều do chẳng biết theo chân Phật.
Muốn hay pháp hạnh rõ nguyên nhân,
Trời vốn không hoa trăng bát ngát.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Văn Thù chương