26/09/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gạo tắm

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/12/2008 19:04

 

Cái nồi là bể tắm
Cho gạo vào, gạo bơi
Ồ quên, chưa có nước
Làm sao bơi được trời!

Bé cho nước vào “bể”
Gạo lặn tài tình ghê!
Có anh ưa tinh nghịch
Bơi trên mặt nước kìa!

Bàn tay bé chao qua
Gạo rủ nhau cùng lặn
Bé kỳ cọ dùm cho
Nên anh nào cũng trắng

Hết tắm bằng nước lạnh
Rồi lại tắm nước sôi
Thế mà không biết nóng
Mới thật là cừ khôi!

Còn reo vui sung sướng
Ông trời cũng thua thôi!
Và nồi cơm đã chín
Gạo lặn đâu mất rồi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Gạo tắm