16/05/2021 03:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:23

 

Gió máy chi hoài gió máy ơi
Mùa đông giật cánh cửa quên cài
Chỉ mình em giữ mùa thu nổi
Mà chẳng bao giờ em đến chơi
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Trách