30/11/2020 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2017 09:10

 

Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa,
Chính chuyên nông sĩ hay là công thương?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi chàng chơi chốn vườn hoa