03/10/2022 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đài các (vịnh hoa cúc)

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 20/07/2019 21:12

 

Mỗi độ thu về lại nở bông
Vàng xanh đỏ trắng lẫn cam hồng
Ngàn xưa quý tộc thường hay ngắm
Vạn thuở uy quyền vẫn thích trông
Bệ chúa đài vua từng chạm trổ
Nhà cao cửa lớn cũng đan lồng
Lừng danh bốn cõi người đều biết
Chẳng phải hoa tàn chốn chợ đông
13-8-2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Đài các (vịnh hoa cúc)