02/10/2022 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa tháng bảy

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:27

 

Sang tuần tháng bảy tiết mưa ngâu,
Nắng mãi thì mưa cũng phải lâu.
Vạc nọ cầm canh thay trống mõ,
Rồng kia phun nước tưới hoa mầu.
Ì ào tiếng học nghe không rõ,
Mát mẻ nhà ai ngủ hẳn lâu.
Ông lão nhà quê tang tảng dậy,
Bảo con mang đó chớ mang gầu.
Bản trên chép theo Thơ Trần Tế Xương.

Bản trong Văn đàn bảo giám:
Sang tuần tháng bảy tiết mưa ngâu,
Nắng mãi thì mưa hẳn phải lâu.
Vẹt nọ cằm canh thay trống mõ,
Rồng kia phun nước xuống hoa mầu.
Ì èo trẻ học nghe không thấy,
Êm ái nhà ai ngủ hẳn lâu.
Ông lão nhà quê tang tảng dậy,
Bảo con đem đó chớ đem gầu.
Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Mưa tháng bảy