12/05/2021 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Song song

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 06/07/2008 10:24

 

Sao hai đường thẳng song song
Tự dưng lại nhập vào trong cuộc tình
Trong nhau tự đánh đắm mình
Để hai đường thẳng lại hình song song?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Song song