23/05/2022 19:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 06
06

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2015 20:16

 

Nguyên tác

Two little bare feet flit over the ground, and seem to embody that metaphor, "Flowers are the footprints of summer."
They lightly impress on the dust the chronicle of their adventure, to be erased by a passing breeze.
Come, stray into my heart, you tender little feet, and leave the everlasting print of songs on my dreamland path.

Bản dịch của Bùi Xuân

Đôi bàn chân trần nhỏ nhắn tung tăng trên mặt đất, như là hiện thân của phép ẩn dụ, "Những bông hoa là dấu chân của mùa hè"
Chúng nhẹ nhàng in dấu vào bụi đất để ghi nhớ về cuộc phiêu lưu của chúng, dễ dàng được xoá đi bởi một làn gió nhẹ thoảng qua
Hãy đến, lạc vào trái tim tôi, đôi bàn chân nhỏ yếu mềm, và lưu dấu đời đời trong những bài hát trên con đường mơ mộng của tôi
Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 06