30/06/2022 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 01
題道人雲水居其一

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 12:37

 

Nguyên tác

投老幽居俗慮稀,
綠簑輕勝便朝衣。
先生自有忘心趣,
時見山人日款扉。

Phiên âm

Đầu lão u cư tục lự hy,
Lục soa khinh thắng tiện triều y.
Tiên sinh tự hữu vong tâm thú,
Thời kiến sơn nhân nhật khoản phi.

Dịch nghĩa

Tuổi già sống ẩn dật ở nơi thâm u, ít niềm trần tục,
Khoác áo tơi xanh nhẹ nhõm hơn cả mặc áo chầu.
Tiên sinh tự có cái thú vô tâm,
Thỉnh thoảng thấy người trong núi đến gõ cửa.

Bản dịch của Lâm Giang

Ít nỗi lo đời ẩn núi xanh,
Áo tơi nhẹ khoác, áo chầu khinh.
Tiên sinh sẵn có “vô tâm” thú,
Thỉnh thoảng người non gõ cửa thăm.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 01