30/06/2022 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên mỏm Thao giang

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2014 10:20

 

Thao giang lạnh lẽo gió đìu hiu
Chốc mỏm Thao giang nhớ Tiểu Kiều
Xóm trúc sương mờ... xanh mấy dậm...
Lòng sông bóng giãi, đỏ bao nhiêu!
Dập dềnh lữ khách con thuyền bến
Vơ vẩn gia hương cột khói chiều
Nước loạn, người xa, thu lại muộn
Xa ai, ai biết nhớ ai nhiều??
1947

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Trên mỏm Thao giang