21/05/2024 02:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc kỳ 1
塞下曲其一

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 29/10/2016 19:31

 

Nguyên tác

蟬鳴空桑林,
八月蕭關道。
出塞復入塞,
處處黃蘆草。
從來幽并客,
皆向沙場老。
莫學游俠兒,
矜誇紫騮好。

Phiên âm

Thiền minh không tang lâm,
Bát nguyệt Tiêu Quan[1] đạo.
Xuất tái phục nhập tái,
Xứ xứ hoàng lô thảo.
Tòng lai U, Tinh[2] khách,
Giai hướng sa trường lão.
Mạc học du hiệp nhi,
Căng khoa tử lưu[3] hảo.

Dịch nghĩa

Ve sầu kêu trong rừng dâu vắng,
Tháng tám trên đường tới ải Tiêu Quan.
Người vào lại người ra quan ải,
Nơi nơi đều có cỏ lau vàng.
Từ đấy trai tráng vùng U và Tinh,
Hướng về sa trường cho tới khi già.
Đừng học thói bọn trẻ nhà giàu ăn chơi,
Khoe nhau ngựa lưu lông tía béo tốt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ve sầu kêu trong rừng dâu vắng
Trên đường đi tháng tám Tiêu Quan
Ra, vào cửa ải hân hoan
Nơi nơi có cỏ lau vàng tốt tươi
Từ đó U, Tinh người tấp nập
Ra sa trường công lập tới già
Đừng như bọn trẻ con nhà
Tối ngày chỉ biết khoe ra ngựa nòi.
[1] Ải Tiêu Quan nay trong huyện Cố Nguyên, tỉnh Cam Túc.
[2] U Châu hay U Yên nay gồm tỉnh Hà Bắc và tỉnh Liêu Ninh. Tinh Châu nay gồm thành phố Thái Nguyên của tỉnh Sơn Tây và một phần của tỉnh Hà Bắc.
[3] Tên một giống ngựa quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tái hạ khúc kỳ 1