31/03/2023 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Châu ca kỳ 38
湖州歌其三十八

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2008 20:49

 

Nguyên tác

青天淡淡月荒荒,
兩岸淮田盡戰場。
宮女不眠開眼坐,
更聽人唱哭襄陽。

Phiên âm

Thanh thiên đạm đạm nguyệt hoang hoang,
Lưỡng ngạn Hoài Điền tận chiến trường.
Cung nữ bất miên khai nhãn toạ,
Cánh thinh nhân xướng "Khốc Tương Dương".

Bản dịch của Nguyễn Hà

Trời xanh nhạt, ánh trăng mờ
Hoài Điền hai ngả bây giờ tàn hoang
Cung nhân thức suốt canh trường
Nỉ non tiếng "Khốc Tương Dương" nghe rầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Hồ Châu ca kỳ 38