30/09/2022 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ hữu hoài
秋夜有懷

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 10:35

 

Nguyên tác

夜深人靜獨躊躇,
雲樓酒冷銀環半。
水闊風長玉漏孤,
花月月花主人吾。
春寂寂,
春興不多乎。
鴈影何歸雲自住,
蛩聲如訴水空流,
歲晏須圖。

Phiên âm

Dạ thâm nhân tĩnh độc trù trừ,
Vân lâu tửu lãnh ngân hoàn bán.
Thuỷ khoát phong trường ngọc lậu cô,
Hoa nguyệt hoa nguyệt chủ nhân ngô.
Xuân tịch tịch,
Xuân hứng bất đa hồ.
Nhạn ảnh hà quy vân tự trụ,
Cùng thanh như khốc thuỷ không lưu,
Tuế án tu đồ.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đêm sâu người lặng riêng ngẩn ngơ
Lầu mây rượu lạnh nửa vòng bạc
Nước láng gió dài giọt đồng trơ
Hoa hoa trăng trăng người chủ là ta
Xuân vắng vẻ
Hứng xuân chẳng nhiều ư?
Bóng nhạn về đâu mây ở lại
Dế giun như khóc nước trôi lờ
Năm tàn nên lo
Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
2. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Thu dạ hữu hoài