30/10/2020 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 019
山居百詠其十九

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:09

 

Nguyên tác

山居縮首得便宜,
寂滅身心那箇知。
不是偷安唯避禍,
名枷利鎖盡拋離。

Phiên âm

Sơn cư súc thủ đắc tiện nghi,
Tịch diệt thân tâm na cá tri.
Bất thị thâu an duy tỵ hoạ,
Danh gia lợi toả tận phao ly.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi rút cổ có tiện nghi,
Lòng mình lặng dứt ai biết gì,
Chẳng phải trộm yên mà lánh hoạ,
Dàm danh khoá lợi ấy mà chi.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 019